Huiselijk geweld Tilburg

Midden en Noord Brabant

Deze site misschien beter:

Justitie zeikt af kunnen noemen?

Is politie-Justitie/OM er

om de orde of de misdaad te handhaven?

Hoe het allemaal begon : 4 mei 2010:


Eindhovenaar (41) gearresteerd na mishandeling ex-vriendin

TILBURG: Een 41-jarige Eindhovenaar is maandagmiddag rond 17.45 uur aangehouden; de man meldde zich op het politiebureau in Tilburg-Zuid. De man wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin te hebben mishandeld in haar woning in de Bouwmeesterbuurt. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Na het incident nam hij hun zoontje mee waarover hij echter het gezag niet heeft. Uit onderzoek bleek dat de man naar een familielid in Eindhoven was gegaan. Met tussenkomst van agenten van het korps Brabant Zuid-Oost besloot de verdachte zich uiteindelijk aan te geven op het bureau. Het zoontje is ongedeerd terug bij de moeder. De Eindhovenaar is in verzekering gesteld.

-------------------------------

Dit is m dus ook, de asorijder

(ook weer weggehaald)
  

  • Door Harm op 9 Oktober 2010 12:37 :

    Dat tilburg.com censureert is duidelijk, dus nog 1 keer. leuk hoor al die cijfers maar de werkelijkheid is anders. In Kwaadeindstraat - Waterhoefstraat - Pironstraat rijdt sinds mei witte Ford Transit 2.0 DI rond met agressieve bestuurder, kenteken 21-BL-DJ. Hij brengt iedereen in gevaar, rijdt over trottoirs, maakt m niksuit. Veiligheid in rapporten is leuk, veiligheid op straat is wat anders. Man P.L. is 1.82 cm, weegt plm. 120 kg, Kort haar en snor.  

Binnenkort foto verdachte?

-------------------------------

------------------------------

Een 43-jarige man P.L. 

uit Eindhoven zou zijn partner en haar dochter hebben mishandeld in 2010 en 2009.
Nummer: 800528-10

---------------------

Gerechtigheid ? 

Nummer: 800528-10

Strafzaak 3 november 2011 Breda  rechtbank, 2012- wraking afgewezen, gaat verder 6 maart 2012, uitgesteld door OM verder op 27 september 2012, weer uitgesteld nu 2 november 2012.

Slechts 65 dagen die hij reeds opgepakt was???

En strafblad wegens mishandeling en stalking??

What the fuck is this??

Waarom laat Justitie zich zo manipuleren door advocaat verdachte?

Is er nog wel rechtgelijkheid in Nederland voor het slachtoffer?

--------------------

Omgang man afgewezen op

25 juni, RvdK 29122011

geen verdere omgang


---------------------


 

Dit is m dus ook, de asorijder

(ook weer weggehaald)
  

  • Door Harm op 9 Oktober 2010 12:37 :

    Dat tilburg.com censureert is duidelijk, dus nog 1 keer. leuk hoor al die cijfers maar de werkelijkheid is anders. In Kwaadeindstraat - Waterhoefstraat - Pironstraat rijdt sinds mei witte Ford Transit 2.0 DI rond met agressieve bestuurder, kenteken 21-BL-DJ. Hij brengt iedereen in gevaar, rijdt over trottoirs, maakt m niksuit. Veiligheid in rapporten is leuk, veiligheid op straat is wat anders. Man P.L. is 1.82 cm, weegt plm. 120 kg, Kort haar en snor.  

Binnenkort foto verdachte?


  • In Eindhoven wordt tenminste wel de wet gehandhaafd, en criminelen of stalkers opgepakt, n

  • iet in dat boterzachte Tilburg  met een veiligheidshuis met 21 organisaties. Voor de 870.000 euro die dat per jaar kost, "helpen" ze GELUKKIG maar een hele klein deel van de slachtoffers., als je hun jaarplancijfers vergelijkt met de 13.000 slachtoffers in Tilburg.
  • De veiligheid moet in het huis van het slachtoffer zijn en niet in een veiligheidshuis, in te huren voor "uurtje dik factuurtje" en ze dronken een glas en deden een plas en zij bepaalden wel hoe het goed was. Daar zijn de slachtoffers niet mee geholpen en het kost aanzienlijk meer dan direct bij huiselijk geweld slachtoffers en dader een enkelband te geven als VOORZORGSMAATREGEL gecombineerd met contact-straatverbod en evt. huisuitzetting van de dader.

-

op tilburg.com zal t maandag wel weer weggehaald zijn, maar ja


in Tilburg mag de waarheid niet gezegd worden en zeker niet geschreven.

Nu een strafmaatregel, bij de Tilburgprocedure een voorzorgsmaatregel, gebaseerd op:


Artikel 15a Wetboek van Strafrecht:
1.De voorwaardelijke invrijheidstelling geschiedt onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt  aan een strafbaar feit.
2.Aan de voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen daarnaast
bijzondere voorwaarden betreffende het gedrag van de veroordeelde worden gesteld.
3.De bijzondere voorwaarden kunnen inhouden deelname aan
programmatische activiteiten gericht op terugkeer in de maatschappij of het ondergaan van  
bijzondere zorg, zoals verslavingszorg of geestelijke gezondheidszorg.

De bijzondere  voorwaarden kunnen tevens
beperkingen betreffende het gedrag en de bewegingsvrijheid van de  veroordeelde omvatten.
Aan een bijzondere voorwaarde kan elektronisch toezicht als bedoeld in artikel 1, onderdeel w, van de Penitentiaire beginselenwet worden verbonden

Artikel 1 onder w. Penitentiaire beginselenwet
elektronisch toezicht : een technische voorziening waarbij, gebruik makend van signalen, met regelmatige tussenpozen de aanwezigheid van een bepaalde persoon  op een bepaalde tijd
en plaats gecontroleerd wordt.

 

En waarom staan er hier geen links naar door de overheid

gesponsorde instanties ?

Wat denk je zelf?

Omdat die meestal de problemen enkel maar groter maken,

i.p.v. minder.

1tje dan, http://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws

Zie ook  de terreur van Jeugdzorg en zwartboek

stichting misplaatst

Youtubes

-------------------------------

In 't nieuws :meer:

02122010 weekkrant

(zie ook blog: ontevreden over hulpverlening stalken)

Diverse links:

Jij Veilig

Onderteken Petitie 

Bezoek deze Hyves

Kijk op deze website

Bezoek dit forum

Goede initatieven maar zie hiernaast rechts:

GEEN VEILIGHEIDSHUIS

MAAR EEN

VEILIG THUIS

VOOR MOEDER EN KINDEREN

en dus niet met SHG

Het wordt tijd dat politici, EN Justitie kiest voor de bezorgde moeders in plaats van de dwaze vaders !

VOORKOMEN IS 

BETER

DAN GENEZEN

ALS DAT LAATSTE NOG KAN TENMINSTE........

want van doodslag en eerwraak is genezen niet mogelijk !!!

Hoe selecteer je een goeie advocaat bij huiselijk geweld?
Vraag hem(ja mannen zijn dan beter) of hij onderhoudsplicht wil aanvragen (art. BW395). Zegt hij: ja maar is geen omgang, of straat verbod, dan zeg je: Onderhoudsplicht is geen kijk- en luistergeld! Is hij daar mee eens, of vraagt hij 't gelijk aan, dan heb je een goeie resp. betere.
Wat is de beste advocaat dan?
Een die ook meegaat bij het hele raadsonderzoek van Raad voor de Kinderbescherming.

Hoe krijg je de schade betaald? Materiele schade, inkomstenderving, immateriele schade, advokaat- en medische kosten?

Via toevoeging aan strafzaak of via

het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Geen 400 euro voor griffierechten en advocaatkosten als bij een civiele procedure, geen welles nietes met verdachte en z'n advokaat of betalingsregeling van 10 euro per maand.  Je vult 'm zelf in, Schadefonds beoordeelt de aanvraag en betaalt bij toewijzing en Justitie gaat

tot 42 jaar lang verhalen op dader.

Indienen binnen 3 jaar na datum geweldsmisdrijf!

hieronder youtube:

Een foto per dag in het verschrikkelijkste jaar van mijn leven

One photo a day in the wordt year of my life

domestic violence/huiselijk geweld in beeld

Contact Us

Wat kan je zelf doen?

-AANGIFTE(n) doen en elke bedreiging melden

-Neem een MAN als advocaat

-Installeer (infrarood)camera(s) en video

-Fotografeer zoveel mogelijk de bedreiger en neem

telefoongesprekken op.

Maak apart emailadres aan, waar je elke dag je belevenissen naar toe zendt en scans van papieren

aparte kalender voor belangrijke gebeurtenissen,afspraken

maak op computer mappen per jaar en daarin onderveerdeling per soort en kopieer scans vanuit email in betreffende mappen, staffel telefonische en persoonlijke stalking, bedreiging,geweld,gijzeling

Als dader vrij is gelaten, opschorting hechtenis met voorwaarden,vraag dan geen civielrechtelijk

straat- en contactverbod met boetes!

Dat is dubbelop, en bij herhaling is opsluiting dan betere

methode.

Vraag en accepteer GEEN hulpverlening, SHG of andere ! 

De 20% die dat wel doet is de klos. OTS en uithuisplaatsing  zijn standaard instrumenten van de zgn. veiligheidshuizen, die de problemen enkel maar groter maken! Zie  deze link  Niet het slachtoffer, moeder of kind moeten OTS en uithuisplaatsing.

De enige die hier onder OTS moet is de dader , en bij daders denk ik niet aan uithuisplaatsing, maar juist in huisplaatsing, en dan bedoel ik huis van bewaring 

en zowiezo gps-enkelband want daders zijn overvallers/stalkers en die moet je in de gaten houden.

-vraag geen  Aware systeem aan b.v. Xmark  zie ook dit filmpje, niet jij moet n enkelband om maar de dader !!!

- vraag familie, vrienden(innen) je te helpen

- blijf druk uitoefenen op bedreiger en z'n familie, Justitie/OM, de media enz.  Schrijf brieven aan officier van Justitie en de rechter-commissaris als de dader is voorgekomen. Als er een straat- en contactverbod is  of strafrechtelijke maatregel MOET die worden gehandhaafd, EIS dat!

Laat je niet afschepen door de zaak bij de politierechter te laten onderbrengen met een taakstrafje. 


HUISELIJK GEWELD is ZWARE CRIMINALITEIT

dus moet bij meervoudige kamer voorkomen.  Dien schade in a.h.v. richtlijnen Schadefonds.

Laat je niet met een kluitje in het riet sturen door OM of officier van justitie!

En zijn er strafrechtelijke maatregelen van kracht tegen de dader, en er wordt niks mee gedaan?

Stuur dan OM/Justitie (politie wil meestal WEL) 

een ingebrekestelling PER melding waarbij strafrechtelijke maatregelen niet ten uitvoer worden gebracht en verbindt daaraan een financiele sanctie.

(geldbedrag)

En/of doe aangifte tegen de officier van justitie wegens grove nalatigheid, medeplichtigheid en gelegenheid geven voor en tot het plegen van een misdrijf.(art. 48 Wetboek van Strafrecht) Heeft U ook een soortgelijk verhaal en weet U niet waar U het kwijt kunt? In Tilburg of elders?

Zet het in het forum!

Help huiselijk geweld en stalking Nederland uit,

te beginnen in Tilburg.

 

Tilburg's uhp HAHA

In Nederland jaarlijkse stijging uhp uithuisplaatsingen 8%, "in Zeeland daling 50%! En willen daarvan ook nog 50% vanaf, dus max. 25%, want een kind hoort bij de ouder en zeker bij de moeder. Maar voor regio Tilburg is het big business, heel dat huiselijk geweld en ots en uhp's. Lekker joh verdienen aan andermans leed.
Bewerk uw provincie en gemeente: wat in Zeeland kan, moet hier ook kunnen.
De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen
Sticchting Kog, voor ouders

Opgelegde omgang in strijd met Evrem art. 8 lid2 Evrem lid 8-2
petitie stop machtsmisbruik door wsg en jeugdzorg
Petitie Bezorgde Moeders
Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
Scheelt ook 5-15 miljard.

Nationale ombudsman:justitie staat niet open voor kritiek
Met Justitie, Opstelten en Teeven, geen recht, geen veiligheid  en slachtoffers geen leven.
Opgelegde omgang in strijd met Europees Recht zie ook eerder artikel
In Zeeland worden 50% minder kinderen uit huis geplaatst dan in de rest van het land
Nieuws:Jeugdzorg Omgangsregeling  Huisverbod Raad voor de Kinderbescherming Huiselijk geweld Stalking  Justitie Opstelten Teeven

Schokkende video toont resultaat huiselijk geweld

De misdaad is al georganiseerd, nu JUSTITIE nog !!!

Het wordt tijd dat politici EN Justitie kiezen voor de bezorgde moeders in plaats van de dwaze vaders!

10 keer zoveel huiselijk geweld als woninginbraken/

Politie kan veiligheid onvoldoende garanderen? 

2/3 van tijd gaat op aan administratie voor Justitie!!

Huiselijk geweld is HET

meest voorkomende

geweldsmisdrijf!

 Huiselijke geweld is daarmee de belangrijkste oorzaak van moord en doodslag in Nederland. 


cijfers cbs  64.000 gevallen huiselijk geweld en 6000 stalking gevallen, en de impact die dat heeft op de 64.000 gezinnen en niet te vergeten de families ervan, dus dan praat je al over minimaal 128.000 erbij (ouders van  beiden, reken ik de gezinnen van broers en zussen er nog niet eens bij)

Dan praat je al gauw over 'n            HALF MILJOEN slachtoffers per jaar!

JAAR OP JAAR !

en het stopt niet na  1 jaar...veel slachtoffers hebben er jarenlang last van,

dus dan praat je over 10-15% van de bevolking.


Dus waarom moet het

allemaal zo lang duren?

Dikwijls 2 jaar of meer, stop het al in de eerste week!

en als maar 1 op 5 slachtofferhulp neemt/krijgt waar ligt dat aan?

Omdat zoals de Kinderombudsman zegt

de hulp niet consequent is en dikwijls het slachtoffer nog meer stress bezorgt!

Dan zijn de 80% die GEEN

slachtofferhulp nemen/krijgen de gelukkigen?

Aanbevelingen :

(De Tilburg procedure)

1.Aangifte/vervolgmeldingen dient via internet te kunnen, dan kunnen ook digitaal foto's en dokumenten /indentificatie
meegezonden te worden, in geval ontbrekende info kan politie dan contact opnemen ook bv via webcam.

Nu is procedure aangifte veel te omslachtig en tijdrovend.

2. Bij huiselijk geweld en stalking:

- Een eenduidig landelijk beleid die elk politiecorps kent en naleeft bij stalking en huiseijk geweld

- Veiligheidsplan en maatregelen om het functioneren van slachtoffers van stalking te  waarborgen:
AL IN DE EERSTE WEEK:
  Standaard strafrechtelijk contact- straat/wijkverbod voor dader/verdachte en civielrechtelijk voor slachtoffer, in eerste instantie  voor 1 jaar. (Dus geen contact tussen beiden anders dan via evt. advocaat)

  Dit wordt gecontroleerd (nu enkel mogelijk bij veroordeelden, niet bij verdachten)  door gps enkelband voor dader en slachtoffer, zodat verbod gecontroleerd kan worden,  en bij nabijheid van een of ander, 250 meter b.v. (bv winkelen in stad) pieptoon afgegeven  wordt wat betekent zelfde weg teruggaan. Systeem is zowel controle als alibi.

En zeg niet dat de politie hier geen mankracht voor heeft:

Nederland luistert meer telefoons af PER DAG dan de Verenigde Staten per jaar!!

Nederland 16 miljoen inwoners- VS  meer dan 300 miljoen, en dan noemen wij de Amerikanen paranoia?


  Standaard vrijgave telefoontjes en bij overtreden verbod door dader/verdachte gelijk aanhouden en gijzeling  (opsluiting) met progessief stijgend aantal dagen.
(Nu heb je aware syteem maar dat volgt enkel slachtoffer)

  Dan heb je geen camera's- betrouwbare getuigen ipv familie -aware- zoektochten politie waar is ie  meer nodig.

  Dan heb je al die instanties en blijf van m'n lijf huizen niet meer nodig, behalve  mediator die na afkoelingsperiode bij wederzijds goedvinden, een eventuele relatie  therapie-reparatie of omgangsregeling bevorderen.

- Een voorlichtingscampagne over stalking en huiselijk geweld, te weinig Nederlanders zijn bekend met dit probleem

Moeder en kind zijn sinds de wet gelijk ouderschap 2009

de vijand van de instanties,

zowel hulpverlening als Raad voor de Kinderbescherming,

de laatste kan je tegenwoordig beter

Raad voor de Daderbescherming noemen.


Daders zijn slachtoffers !?

een-op-de-drie-moorden-in-familiekring

Een opvallende conclusie is dat er door huiselijk geweld meer mensen overlijden dan door afrekeningen in het criminele circuit.

Ongeveer tachtig procent van de verdachten van dodelijk huiselijk geweld is man

VIDEO

Dus niet zoals hier beschreven:

Mannen vaker slachtoffer huiselijk geweld 14 jan 2011

Mannen steeds vaker slachtoffer van huiselijk geweld 14 januari 2011

Misinformatie door de hulpverlening !

Nu al blijkt dat daders door de bureaucratische hulpverlening WEL worden geholpen, maar de slachtoffers NIET!


Positie van slachtoffers
Het kabinet wil de komende jaren de positie van slachtoffers van huiselijk geweld verbeteren. Het gaat daarbij vooral om een betere opvang, een betere ondersteuning en een grotere bekendheid van de steunpunten voor huiselijk geweld.

Alsof dit helpt? Geen betere opvang voor moeder en kinderen dan thuis en de mannelijke dader elders en bij herhaling in de gevangenis.

Ook wil het kabinet daders steviger aanpakken. Taakstraffen voor daders van ernstige geweld- en zedendelicten zijn dan niet meer voldoende

Mannelijke daders zijn niet zielig, en 83% van de slachtoffers zijn vrouw en kinderen!


Gelijk ouderschap? NEE

De bijdrage van een verwekker is n fractie van een druppel en die is in een "wip" klaar, de moeder maakt in en door haar lichaam in 9 maanden een kind van plm. 3 kg, ook de eerste jaren is een kind volledig afhankelijk van een moeder.

Een verwekker is niet per definitie een vader, een vader ben je niet dat wordt je na ondersteuning  van de moeder, en zeggenschap kan pas na het tonen van je verantwoordelijkheid, voldoen aan onderhoudsplicht enz.

Geen verantwoordelijkheid of onderhoudsplicht?

Dan ook geen zeggenschap!, gezag of omgang!

In 't nieuws

 vervolg links onder:

ze zijn niet echt specifiek :

- Hogere sancties toegespitst op het type misdrijf, stalkers moeten een combinatie tussen  gevangenisstraf en verplicht geestelijk onderzoek krijgen
- Een eenduidig landelijk beleid die elk politiecorps kent en naleeft bij stalking
- Een voorlichtingscampagne over stalking, te weinig Nederlanders zijn bekend met dit probleem
- Veiligheidsplan en maatregelen om het functioneren van slachtoffers van stalking te waarborgen
- Samenwerking tussen alle betrokken instanties zodat er gezamenlijk sneller tot een oplossing wordt gekomen

zie deze pagina voor meer to the point oplossingen.

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola